ОРГАНИЗАТОР
.

.
СООРГАНИЗАТОР
.
.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
.
.

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ФЕСТИВАЛЬ
ПАРТНЕР
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


 
 
 
 

 

 
Положение и Заявка

 

 

Креатив-баттл «Рекламний Полігон»

(літо, 2021)

Положення та Заявка

1. Проєкт Креатив-баттл «Рекламний Полігон» (літо, 2021) є загальноукраїнським креативним рекламним турніром (у форматі хакатону). Далі за текстом – Проєкт.

2. Місце проведення Проєкту: очна участьм. Одеса, вул. Канатна, 112, ауд. А-234 (на базі Співорганізатора Проєкту – Одеської національної академії харчових технологій); онлайн-участь – мережа Інтернет, платформа Zoom.

3. Час проведення: 25 червня 2021 р. (з 10:00) – 27 червня 2021 р. (до 14:00)

4. Співорганізатори Проєкту є Спілка рекламістів України та Одеська національна академія харчових технологій (далі за текстом – ОНАХТ)

5. Генеральним Партнером Проєкту є компанія Pepsico Ukraine.

6. Офіційними Партнерами Проєкту є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики; «Соцпортал» – незалежний інформаційний ресурс соціальної спрямованості (www.socportal.info); Міжнародний професійний журнал «Маркетинг і реклама». Коло Партнерів може бути розширено.

7. Місія Проєкту – допомога молодим людям в їх самореалізації та розвитку всебічної соціально активної, патріотичної та професійно орієнтованої особистості.

8. Мета Проєкту – привернути увагу суспільства до необхідності формувати гуманістичний світогляд та високий професійний рівень студентів, майбутніх професійних рекламістів, маркетологів, спеціалістів PR, дизайнерів, художників, молоді в цілому.

8. Задачі Проєкту:

 • Сприяти становленню учасників як членів громадянського суспільства.
 • Допомогти талановитим молодим людям в їх професійному становленні.
 • Знайомити творчу молодь із професійними вимогами до спеціалистів маркетингових комунікацій, видатними практиками цієї сфери.
 • Відкривати для українського бізнесу талановиту, креативну молодь.
 • Через творчий процес пропагувати серед молоді загальнолюдські цінності.
 • Сприяти підвищенню рівня викладання дисциплін рекламного напрямку в українських вищих навчальних закладах. Методична та практична допомога викладачам рекламних дисциплін.

9. Етапи проведення Проєкту:

Основними етапами проведення Проєкту є:

 • Оголошення про проведення заходів Проєкту;
 • організація та проведення рекламної кампанії;
 • формування професійного Журі;
 • проведення майстер-класів у рамках Проєкту;
 • організація заходів Проєкту: урочисту церемонію відкриття та вручення завдань учасникам проєкту, презентації робіт команд, що ввійшли до шорт-листа Проєкту, церемонію нагородження);
 • комплекс післяпроєктних заходів.

10. Участь у творчому конкурсі Проєкту.

10.1. Учасниками Творчого конкурсу можуть бути команди, що на добровільній основі об’єднують молодих креаторів безпосередньо для участі в Проєкті. Команди повинні мати індивідуальну назву, під якою вони реєструються.

10.2. До складу команд можуть входити студенти всіх вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, будь-якої форми власності та будь-якої форми навчання, школярі старших класів, аспіранти, а також молоді  співробітники рекламних агентств (до 30 років), компаній, фірм, фрілансери. Рекомендована кількість учасників команд – від 4 до 7 осіб.

10.3. Роботу команди-учасника координує Керівник команди. Це може бути викладач вишу. Обов’язки Керівника команди можуть виконувати студенти. Керівник команди забезпечує комунікації команди з Оргкомітетом Проєкту, у т. ч.: оформлює та надсилає заявку, контролює особисте погодження кожним учасником команди із усіма вимогами даного Положення, отримує на свою електронну адресу тексти брифів, надсилає результати творчої діяльності в рамках Проєкту його Оргкомітету, за довіреністю всіх членів команди отримує сертифікати команд-учасниць. У разі перемоги команди її Керівник отримує на свою адресу призи та дипломи. Подальший розподіл дипломів та призів Керівником команди Оргкомітетом не контролюється.

10.4. Участь учасників у Проєкту можлива у таких формах:

10.4.1. Особиста. Для участі в заходах Проєкту в такій формі треба письмово погодити обов’язки учасника Проєкта та взяти особисту участь у розробці практичного завдання Проєкту та у процедурі особистої презентації результатів роботи в творчому конкурсі Проєкту.

10.4.2. Онлайн-участь. Для участі в заходах Проєкту в такій формі треба письмово погодити обов’язки учасника Проєкту та взяти участь у розробці практичного завдання Проєкту, та у процедурі онлайн-презентації результатів роботи в творчому конкурсі Проєкту на платформі Zoom.

10.5. Результатом роботи на Проєкту визнається комплексна рекламна кампанія, що є продуктом колективної співпраці всіх членів команди. Указана рекламна кампанія має бути оформлена у вигляді презентації PowerPoint, до якої можуть долучатися макети рекламоносіїв та роздруківки (прінт, аутдор, відео, інтернет-носії, мобільні звернення та ін.).

10.6. Участь сторонніх осіб у виконанні завдань Проєкту, що не є зареєстрованими учасниками команд, неприпустима. У випадку отримання Оргкомітетом достовірної інформації про участь у роботі осіб, що не були зареєстровані як учасники, команда, що допустила дане порушення, дискваліфікується, а робота цієї команди не приймається для подальшого оцінювання Журі Проєкту.

10.7. Участь у Проєкті для його учасників безкоштовна, що забезпечується ресурсами Партнерів Проєкту.

10.8. Мова робіт, що розробляються у Проєкту: українська.

10.9. Усі команди-учасники Проєкту отримують відповідні Сертифікати.

11. Процедура організації участі команд у Проєкту.

11.1. Для участі в Проєкту учасники заповнюють і пересилають на адресу виконавчої дирекції Проєкту Заявку на участь із конкретним та остаточним складом команди (Додаток до Положення про Проєкт). Заявка надсилається на поштову скриньку Оргкомітету Проєкту за адресою advpoligon2021@ukr.net;

11.2. Оргкомітет підтверджує прийнятої заявки, надіславши повідомлення про це відправникам тим самим каналом. У тому ж повідомленні вказується ідентифікаційний код заходу на платформу Zoom, що зумовлено процедурою Проєкту.

11.3. Надіслана та зареєстрована Заявка, яку команда надсилає, автоматично означає згоду учасника виконувати всі пункти Положення про креатив-баттл «Рекламний Полігон» (літо, 2021).

11.4 На початку роботи над творчими завданнями Проєкту, під час загального збору всіх команд на платформі Zoom Оргкомітет розсилає тексти творчих брифів, за якими необхідно розробити рекламну кампанію, що є кінцевим продуктом участі команди в Проєкту. Брифи командам надсилаються на електронну адресу, вказану в заявці команди.

11.5. Після отримання завдань команди самостійно визначають технології та місце для креативної діяльності для розробки кампанії.

11.6. До кінця обумовленого часу (не пізніше, ніж 36 годин із моменту отримання завдання-брифу, тобто – 22-00 26 червня 2021 р.) команди повинні переслати Оргкомітету Проєкта в електронному вигляді всі матеріали, що на їх погляд, є результатом їх роботи в Проєкті на електронну адресу: advpoligon2021@ukr.net. Після закінчення цього терміну роботи Оргкомітетом не приймаються, а Журі Проєкту їх не розглядає.

11.7. Із числа отриманих від учасників робіт Журі Проєкту визначає шорт-лист Проєкту, як правило, це 5 (п’ять) команд, що, на думку Журі, надали найкращі роботи.

11.8. Після офіційного оголошення шорт-листу Проєкту команди-автори робіт, що до нього ввійшли, проводять публічні презентації їх результатів перед членами Журі. Презентація проводиться членами команди всіма одразу, або членами команди, які уповноважені усім складом команди на платформі Zoom. Тривалисть однієї презентації – до 12 хвилин. Після закінчення цього часового інтервалу, якщо презентація не закінчується, виступ-презентація переривається. Члени Журі Проєкту (та за згодою Голови Журі – усі присутні) можуть задавати питання командам, що презентують кампанії.

11.9. Після закінчення презентацій усіх команд, роботи яких увійшли до шорт-листу, Журі Проєкту виявляє найкращу команду креатив-баттлу «Рекламний Полігон» (літо, 2021), що посіла перше місце.

Нагороджуються також команди, що посіли друге та два треті місця. За рішенням Журі перше, друге та третє місця можуть не присуджуватися. Журі Проєкту, а також Партнери Проєкту можуть також присуджувати додаткові нагороди.

11.10. Сертифікати команд-учасниць, а також (у разі перемоги) призи та дипломи переможців пересилаються на поштову адресу Керівника команди.

12. Авторське право та інтелектуальна власність

12.1. Учасники креатив-баттл «Рекламний Полігон» (літо, 2021), подаючи роботу, гарантують, що є виключними авторами проєкту рекламної кампанії твору та конкретних рекламоносіїв, що подаються на суддівство Проєкту.

12.2. Учасники Проєкту, надаючи свої роботи, що виконані за брифами, наданими Партнерами креатив-баттлу «Рекламний Полігон» (літо, 2021), уже самим фактом участі в Проєкту, дають свою згоду та надають право Партнерам креатив-баттлу, як генеральному, так і офіційним, на безоплатне використання даного рекламного твору з метою просування проєктів Партнерів Проєкту в їх комунікаціях протягом максимального терміну дії авторських прав на відповідні рекламні роботи (як кампанії в цілому, так і на окремі твори-комунікаційні звернення) на території України.

12.3. У тому випадку, якщо після оголошення результатів Проєкту було виявлено, що рекламний твір, що переміг або посів призове місце, містить об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать третім особам, Організатори Проєкту анулюють присвоєння Учаснику призового місця та публічно інформують широку громадськість про факт плагіату.

13. Критерії оцінювання конкурсних робіт.

Основними критеріями оцінювання Журі конкурсних робіт Проєкту є:

 • Креативність (сила рекламної ідеї) – 40 %;
 • Технічна якість виконання – 30 %;
 • Стратегічна відповідність маркетинговим цілям Партнерів Проєкту – 30 %.

14. Журі Проєкту.

14.1. До складу Журі Проєкту залучаються найкомпетентніші фахівці-практики рекламної та маркетингової галузі, PR-фахівці, керівники професійних об'єднань рекламістів, члени творчих спілок, представники громадськості та ЗМІ. До складу Журі Проєкту залучаються представники Партнерів Проєкту.

14.2. Члени Журі Проєкту працюють безпосередньо на заходах Проєкту особисто, або в онлайн-режимі. Члени Журі Проєкту приймають рішення колегіально шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів вирішальним вважається голос Голови Журі.

14.3. Журі залишає за собою право не присуджувати учасникам призових місць, а також знімати роботи з участі в Творчому конкурсі Проєкту в разі їх низького креативного рівня.

14.4. Рішення Журі Проєкту, оформляється протоколом засідання Журі за підписами голови та членів Журі, є остаточним і оскарженню не підлягає.

14.5. Організатори та Партнери Проєкту не мають право впливати на рішення Журі.

14.6. Голова Журі та члени Журі беруть участь в Заключних заходах Проєкту, проводячи нагородження переможців.

15. Нагороди креатив-баттлу «Рекламний Полігон» (літо, 2021).

15.1. Команда-переможець отримує Кубок Переможця та Диплом. Команди-володарі першого, другого та третього місця отримують дипломи.

15.2. За індивідуальним рішенням Журі Проєкту кращім роботам, які не завоювали призові місця, але увійшли до шорт-листа, можуть вручатися додаткові призи.

15.3. Переможці можуть отримувати індивідуальні нагороди організаторів і Партнерів Проєкту.

15.4. Найкращі учасники можуть бути запрошені на роботу та на стажування Партнерами Проєкту.

15.5. Переможці Проєкту (за згодою сторін) приймаються до Спілки рекламістів України.

16. Правила безпеки.

16.1. Учасники Проєкту беруть на себе зобов’язання дотримуватися правил інформаційної безпеки.

16.2. Усі учасники Проєкту (як офлайн-, так і онлайн) повинні дотримуватися правил особистої безпеки поводження в громадських місцях та на воді, а також утримуватися від споживання алкогольних напоїв на час участі в Проєкті.

 

Виконавча дирекція Проєкту:

Тел. для довідок +38-050-343-43-21;

E-mail: advpoligon2021@ukr.net

Тел/факс +38-057-704-12-45

Офіційний сайт проєкту: www.studfestival.com.ua

 

* * *

Історична довідка

Рекламний Полігон© – проєкт, що був сформований у рамках Українського студентського фестивалю реклами. Уперше був проведений на 3-му Кримському міжнародному студентському фестивалі реклами в 2011 р. Із 2017 р. реалізується як самостійний проєкт.

__________________________________________________

©2017-2020 Це Положення, що розроблене Виконавчою Дирекцією Українського студентського фестивалю реклами, є інтелектуальною власністю організаторів Проєкту. Використання всього тексту даного Положення, окремих його частин і Додатків дозволяється тільки за письмовим дозволом Виконавчої Дирекції УСФР.

 

 

Додаток

до Положення про креатив-баттл

«Рекламний Полігон» (літо, 2021):

 

Заявка на участь

у креатив-баттлі «Рекламний Полігон»

(літо, 2021)

 

Команда __________________________________________________ (назва)

назва вишу (міста, компанії тощо), які представляє команда:

_______________________________________________________________

Керівник команди: ________________________________________________,

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, номер мобільного телефону, електронна адреса, відділення «Нової Пошти»)

Просимо допустити нас до участі в конкурсі креатив-баттлу «Рекламний Полігон» (літо, 2021). Із усіма пунктами «Положення про креатив-баттл «Рекламний Полігон» (літо, 2021)» усі члени команди погоджуються та зобов’язуються виконувати виключно в тих формулюваннях, що надані в даному Положенні.

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Назва ЗВО, де вчиться

(компанії, де працює)

Підпис

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

«Відомості в заявці наведені правильно»

Керівник команди ____________ підпис

 

Дата___________